Emlak Konut

EN AR
Değerler ve Politikalar Personel Politikası

PERSONEL POLİTİKASI

 

- Personel ihtiyacı olan kadrolara, Şirketimizin “Görev, Yetki ve Sorumluluk ile Personel ve Disiplin Yönetmeliği” çerçevesinde ve iş tanımlarının gerektirdiği nitelikte, uygun ve yetenekli personel istihdam etmek.

-   Personelin kişiliğine saygı duymak, maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek.

-  Personelin çalışma istek ve arzusunu geliştirici iş ortamını sağlamak ve iyi bir beşerî ilişkiler kurulmasına çaba göstermek.

-   Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak.

-  Etkin bir eğitim plan ve programı ile tüm personele yeteneklerine uygun gelişme, ilerleme ve yükselebilme imkânı sağlamak.

-   Personelin bilgi ve becerisine uygun görevde azami verimle çalışmasını sağlamak, başarılı olmaya yönlendirmek ve başarılı olanları ödüllendirmek.

-   Boşalan yönetim kadrolarına öncelikle Şirket bünyesi içinden eleman atamak.

-  Bütçe imkanları ölçüsünde, personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personeli faydalandırmak suretiyle Şirkette çalışmayı cazip hale getirmek..

-  Personeli ilgilendiren konuları personele zamanında iletmek, görüş ve önerilerini Şirkete kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek.