Emlak Konut

EN AR
Değerler ve Politikalar Etik Değerler

ETİK DEĞERLER

 

- T.C. Anayasasına ve Kanunlara bağlılık,

- İnsana ve tüm canlı haklarına saygı,

- Güvenilirlik,

- Tarafsızlık,

- Şeffaflık,

- Hesap Verebilirlik,

- Ulaşılabilirlik,

- İş Ahlakı,

- İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği,

- Bilimsellik ve Yenilikçilik,

- Çevreye Duyarlılık,

- Müşteri Memnuniyeti,

- Kişisel Verilerin Mahremiyeti,

- Sosyal Sorumluluk,