Emlak Konut

EN AR
Değerler ve Politikalar Entegre Politika

ENTEGRE POLİTİKA

 

Kuruluşumuzdan günümüze kadar yaptığımız başarılı işler neticesinde oluşan “Emlak Konut” markasını, birikimimiz ve tecrübemiz ışığında, personelimiz ile aile olma bilinciyle hareket eden “Biz” odaklı Kurumsal yönetim anlayışıyla gelecek zamanlara taşımak için;

 

 • “Emlak Konut” marka güvencesi altında, huzurlu ve güvenli yaşanabilecek mekanların olduğu, çağdaş şehircilik anlayışına sahip, planlı, nitelikli ve çevreye duyarlı yerleşim merkezleri üretmek.

 • “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ile ulusal yasalar çerçevesinde tüm canlı haklarını korumak ve gözetmek.

 • Toplumsal değerler ile müşterilerin tercih ve beklentilerini göz önünde bulundurmak.

 • Geçmişin mirası olan tarihi ve kültürel değerlere önem veren bir anlayış içerisinde olmak.

 • Halka açık hisseleri Borsa İstanbul’ da işlem gören bir Şirket olarak, hissedarların ve yatırımcıların maddi ve manevi haklarını gözetmek.

 • Müşteri geri bildirimlerine, erişilebilirlik, şeffaflık, gizlilik, hesap verebilirlik ve müşteri odaklı yaklaşımla çözüm odaklı yaklaşmak.

 • Kontrolümüz altındaki çalışanların sağlık ve selamet içinde evlerine dönebilmeleri için, onlara emniyetli ve güvenli çalışma ortamları sağlamak.

 • Olası iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayıcı uygulamaları yapmak.

 • Atıkların geri dönüşümünü ve gerektiğinde bertarafını sağlayarak atık miktarının azaltılması ile çevre kirliliğini önlemek.

 • Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilecek doğal kaynaklar bırakmak için, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek.

 • Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini desteklemek.

 • Enerji performansının iyileştirilmesini dikkate alan tasarım faaliyetlerini desteklemek.

 • Üretimin dizayn süreçlerinden itibaren enerji, hammadde, teknoloji, mali ve tabii kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.

 • Sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmek.

 • Amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamak.

 • Entegre Yönetim Sistemi bütünlüğü içerisinde kaynak, fırsat ve risk odaklarının personel bazlı benimsenerek geliştirilmesine imkan sağlamak ve Şirket faydası açısından farkındalık arttırıcı faaliyetleri desteklemek.

 • Entegre Yönetim Sistemi standartlarına uymak ve etkinliğini sürekli geliştirmek.