Emlak Konut

EN AR
Değerler ve Politikalar Entegre Politika

ENTEGRE POLİTİKA

 

Kuruluşumuzdan günümüze kadar yaptığımız başarılı işler neticesinde oluşan “Emlak Konut” markasını, birikimimiz ve tecrübemiz ışığında, personelimiz ile aile olma bilinciyle hareket eden “Biz” odaklı Kurumsal yönetim anlayışıyla gelecek zamanlara taşımak için;

 

-   “Emlak Konut” marka güvencesi altında, huzurlu ve güvenli yaşanabilecek mekanların olduğu, çağdaş şehircilik anlayışına sahip, planlı, nitelikli ve çevreye duyarlı yerleşim merkezleri üretmek.

-   “Sıfır Atık” ilkesi doğrultusunda, tasarrufu özendirmek suretiyle israfı ve atık oluşumunu en az seviyeye düşürmek.

-   Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilecek doğal kaynaklar bırakmak için, kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek.

-   “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” ile ulusal yasalar çerçevesinde tüm canlı haklarını korumak ve gözetmek.

-   Müşteri geri bildirimlerine, müşteri memnuniyeti ilkeleri doğrultusunda çözüm odaklı yaklaşmak.

-   Toplumsal değerler ile müşterilerin tercih ve beklentilerini göz önünde bulundurmak.

-   Geçmişin mirası olan tarihi ve kültürel değerlere önem veren bir anlayış içerisinde olmak.

-   Halka açık hisseleri Borsa İstanbul’ da işlem gören bir Şirket olarak, hissedarların ve yatırımcıların maddi ve manevi haklarını gözetmek.

-   Kontrolümüz altındaki çalışanların sağlık ve selamet içinde evlerine dönebilmeleri için, onlara emniyetli ve güvenli çalışma ortamları sağlamak.

-   Sektördeki gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmek.

-   Entegre Yönetim Sistemi standartlarına uymak ve etkinliğini sürekli geliştirmek.