Değerler ve Politikalar Sosyal Sorumluluk Politikası

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

 

  • İnsana ve insan haklarına saygılı olmanın gerekliliği bağlamında sosyal sorumlulukların da olduğu bilinciyle hareket etmek.

  • Çalışanlar, hissedarlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflar arasında, dil, ırk, inanç, din, mezhep, cinsiyet, fiziksel engel vb. ayrımcılık yapmamak.

  • Şirket içi ve dışı eğitim, sağlık, spor, sanat ve kültür faaliyetlerini desteklemek.

  • Geliştirilen gayrimenkul projelerinde, insana, yeşile ve çevreye olan duyarlılığı her zaman ön planda tutmak.

  • Faaliyetlerimizin çevresel ayak izini en aza indirecek her türlü iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.