Değerler ve Politikalar Bilgi ve Kişisel Veri Güvenliği Politikası

BİLGİ VE KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Emlak Konut GYO A.Ş., hissedarlar, personeller, yükleniciler, müşteriler ve diğer ilgili taraflara ait bilgilerin gizliliğini sağlamak amacıyla;

 

  • Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak, Kanunlar, Standartlar ve diğer ilgili mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmeyi,

  • Bilgi varlıklarının korunması ve saklanmasına ilişkin faaliyetleri ve görevleri yerine getirmeyi,

  • Kendisi ve paydaşlarının güvenli bir şekilde bilgi varlıklarına erişimini sağlamayı,

  • Bilgi varlıkları ve kişisel verilere yönelik güvenlik risklerini tespit etmeyi ve bu riskleri, sistematik bir şekilde yönetmeyi,

  • Kişisel veri ve bilgi güvenliğini sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasını engelleyen bir yapı haline getirmeyi,

  • Bilgi ve kişisel veri güvenliği farkındalığını artırmak için, personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,

  • Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Yönetim Sistemini, sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

  • Bilgi Güvenliği ve Kişisel Veri Yönetim Sistemini, kurum kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı,

 

taahhüt eder.