Emlak Konut

EN AR
Değerler ve Politikalar Kalite Hedefleri

KALİTE HEDEFLERİ

 

- Entegre Yönetim Sistemine (Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri) uymak ve sürekli geliştirmek,

- Sektördeki Yurtiçi ve Yurtdışı gelişmeler ile yenilikleri yakından takip etmek ve uygulamak,

- Olası iş kazaları ile çevresel tehlikeleri bir yıllık süre içinde “0” (sıfır) olarak veya en az seviyede tutmak,

- Toplumsal değerler ile müşterilerin tercih ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, bunlarla ilgili çözümler üretmek,

- Müşteri memnuniyetinin ölçülmesine yönelik olarak her yıl belirli aralıklarla anket yapmak,

- Müşteri şikayetlerinin, her yıl için bir önceki yıl verilerine göre daha az olmasını sağlamak,

- Personelin bilgi, beceri ve yetenekleri ile yaratıcılıklarını ve farkındalıklarını artırmasını teşvik etmek için, her bir personele yılda en az 20 saatlik eğitim ve seminer vermek,

- Personeller arasındaki birlikteliği güçlü tutmak için sosyal etkinlikler düzenlemek,

- Her yıl, personelin memnuniyetini, istek ve beklentilerini belirlemek için anket yapmak, varsa istek ve beklentileri Şirket olanakları çerçevesinde sağlamak,

- Yurtiçi ve Yurtdışında her yıl en az 200 yatırımcı/analist/fon yöneticisi ile birebir ve/veya toplu olarak görüşmeler ve toplantılar yapmak,

- Dünyanın en önemli gayrimenkul fuarlarının tamamına yakınının önemli bir katılımcısı olmak ve Yurtdışında satışa yönelik tanıtım toplantıları ve etkinlikleri düzenlemek,

- Her yıl için belirlenen, inşaat yapım ihalesi gerçekleştirme, bağımsız bölüm satış ve kâr hedeflerine ilişkin rakamsal değerlere ulaşmak,

- Yurtiçi Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları içindeki lider konumumuzu devam ettirmek ve EMEA bölgesi başta olmak üzere Yurtdışındaki konumumuzu daha da ileriye taşımak,