Emlak Konut

EN AR
Değerler ve Politikalar Bilgi Güvenliği Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 

Emlak Konut GYO A.Ş., hissedarlar, personeller, yükleniciler, müşteriler ve diğer ilgili taraflara ait bilgilerin gizliliğini sağlamak amacıyla;

 

•   Bilgi güvenliğine ilişkin olarak, Kanunlar, Standartlar ve diğer ilgili mevzuatın gerekliliklerini yerine getirmeyi,

•   Bilgi varlıklarının korunması ve saklanmasına ilişkin faaliyetleri ve görevleri yerine getirmeyi,

•   Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmeyi ve sistematik bir şekilde bu riskleri yönetmeyi,

• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi,

•   Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,

•   Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ ni, kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı,

 

taahhüt eder.