Completed Project

BAHÇEKENT EMLAK KONUTLARI

Bahçekent Projesi, proje alanımızın büyüklüğü itibariyle, çalışmamıza ulaşımdan topoğrafyaya, manzaradan çevresel faktörlere kadar detaylı bir araştırma yaparak “kentsel ölçek”ten başladık. Planlanan her yapının siluetiyle ve insanlarda bıraktığı etkiyle, o yapıların sahiplerinden çok tüm kentlinin hafızasında ve hatıralarında yer edeceğinin bilinciyle sadece bölgeye bir mimari proje değil, İstanbul’a yeni bir “kentsel tasarım projesi” kazandırdık. Mimariye ve çevreye, yalnız iyi tasarlanmış ve güzel yapılar inşa etme çerçevesinden bakmak yerine; insana, kente ve doğal yapılaşmaya yönelik bir görüşle kullanmayı tercih ettik. Yapı alanının ilk ve orta öğretim okullarıyla, cami, sosyal - kültürel tesisler ve resmi kurum alanlarıyla çevrelenmesi de bu ilişkiyi destekledi.

Tasarımdaki bir diğer önemli kriterimiz de, “mahalle ve komşuluk dönemine geri dönüş” temasıydı. Türk aile yaşam tarzına uygun plan çözümleri, sosyal alanların büyüklüğü ve niteliği, açık ve kapalı mekanların birbirini desteklemesi, “konut” fonksiyonun getirdiği sıradanlığın ortadan kaldırılması, projenin bölgedeki konut alıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olması ve cephe tasarımlarıyla yeni teknoloji ile geleneksele ulaşmayı amaçladık. Projemizi yakın çevrenin de ihtiyacı olan ticaret fonksiyonlarıyla destekledik.

Bahçekent Master Planı, arazinin benzersiz potansiyelini ön plana çıkartarak, belirgin ve anlamlı bir şehir yapısının yaratılması için hızla gelişen hat boyunca duyarlı ekosistemlerin yaratılması ve korunmasını amaçlamaktadır. Karışık kullanımları içeren program stratejisi, yoğun şehir yapısını, üretken peyzaj mimarisi ve canlı ticari koridor yaratılması gibi ek işlevler aracılığı ile aktif hale getirmeyi hedeflemektedir. Pazar talep ihtiyacı, mevcut ve gelecek eko-sistemlere saygılı, bütüncül ve ileri görüşlü bir yaklaşım ile bağdaştırılarak yatırımcılar için cazip, yaşayanlarına yüksek yaşam kalitesi sunan bir ortam sağlanmaktadır

168 hektarlık Master Plan alanının yaklaşık 11 hektarlık bölümü İstanbul’da ilk “merkez park” alanı olarak ayrıldı. Bahçekent Emlak Konutları ise bu alana komşu olması, merkezi lokasyonu, kendi içinde sürdürülebilirlik ve yeterlilik sağlamasıyla birlikte, Başakşehir ilçesinde yeni bir çekim merkezi haline gelmektedir.

1.ETAP

Toplam İnşaat Alanı 308.809,00 m² olan Bahçekent 1. Etap Emlak Konutları;218 adet 1+1, 467 adet 2+1, 675 adet 3+1 ile 146 adet 4+1 den oluşan toplam 1506 adet konut, 282 adet ticari ünite, 1 adet ilköğretim okulu, 1 adet kreş ve 1 adet camiden oluşmaktadır.

Tüm bu bütüncüllüğün içinde gerek alçak katlı gerek yüksek katlı bloklardaki yaşam biçimleri iç içe geçmiştir. Tüm konut alanları çevresindeki ticari ve donatı hizmetleriyle desteklenerek, 7/24 canlı ve aktif bir ortam sağlanmıştır.

Temiz enerjinin elde edilmesi amacıyla proje kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, projesinde belirtilen bloklarda 4 kW’lık güneş paneli tesis edilecek olup, üretilen enerji blokların ortak kullanım alanlarında tüketilecektir.

Konutlarda oluşan evsel atıkların geri dönüşümünün sağlanması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla projesinde belirtilen bloklarda atık geri dönüşüm sistemi kurulacaktır. Sistem otomatik olarak çalışacak olup, kullanıcılarına 4+1 ( Evsel atık, metal, plastik, cam veya kağıt ile atık yağ ) seçenek sunacaktır. Sisteme erişim katlarda bırakılacak olan şaft kapakları üzerinden yapılacak ve merkezi bir konteynır içerisinde atıklar toplanacaktır. En az %85 civarında kazanım sağlanarak kaynağında ayrıştırma ile dönüşüm sağlanacaktır.

Çevresel duyarlılığı ve günümüz teknolojilerini projelere entegre etmek amacıyla kapalı otoparklar içerisinde projesinde belirtilen sayıda elektrikli araç şarj üniteleri konulacaktır. Elektrikli araç kullanımını da teşvik edecek olan bu şarj üniteleriyle karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanmış olunacaktır.

Ayrıca atık yağların kanalizasyona karışmasını ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla bütün bloklarımızın mutfak hatlarının merkezi yağ tutucudan geçirildikten sonra kanalizasyona bağlantısı sağlanacaktır.

Proje Özellikleri

 

Radye jeneral temel ve tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı inşaat 

Çocuk oyun alanları, dinlenme alanları ve yürüyüş parkurları 

Proje genelinde %83 oranında yeşil alan 

Göletler 

Planlı peyzaj ve otomatik sulama sistemi 

Bloklarda projesinde belirtilen sayıda asansör 

Asansörlerle otoparktan katlara ulaşım 

Kapalı ve açık otopark 

656/4 654/2 653/1 652/1 656/5 654/1 Toplam Kapalı otopark 543 209 - - 466 186 1404 Açık otopark 224 122 297 258 - - 901 • Mantolama ısı yalıtımı 

Tüm ortak alanlarda ve dairelerde % 100 yedekli enerjiyi sağlayacak kapasitede jeneratör sistemi 

Site genelinde; çevre aydınlatmaları 

Merkezi uydu tv ( SMATV ) yayın sistemi 

Dijital adresli yangın algılama ve ihbar sistemi 

Projesinde belirtilen bloklarda ve otoparklarda acil anons ses sistemi 

Renkli görüntülü İnterkom sistemi 

Site yönetiminin kontrolünde eğitimli ve sertifikalı güvenlik ekibi 

Site girişinde güvenlik kontrollü giriş sistemi 

Site genelinde 7/24 saat izleme ve kayıt özellikli kapalı devre çevre güvenlik ( CCTV ) sistemi 

Kapalı otoparklarda sprinkler yangın söndürme sistemi 

Kapalı otoparklarda duman egzoz havalandırma sistemi 

Yüksek katlı bloklarda sprinkler, duman egzost, basınçlandırma sistemi 

Bağımsız bölümlerde ısı ve ses yalıtımı 

Merkezi ısıtma ve sıcak su üretimi ısı istasyon (sup-station) sistemi 

Ticaret ve donatı alanlarına yakınlık 

Merkezi lokasyon 

Proje Görselleri :